Phần mềm Quản lý đào tạo tổng thể Niên chế và Tín chỉ UniSoft

15/6/2017 4179 lượt xem
Giải pháp tổng thể cho mục tiêu tin học hóa quản lý hoạt động đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, và THCN  

Phần mềm Quản lý nhân sự toàn diện HRMSoft

15/6/2017 2508 lượt xem
Giải pháp quản lý cán bộ toàn diện bao gồm: Hồ sơ, lý lịch Quá trình hoạt động Đánh giá, xét duyệt Lương và phụ cấp  

Phần mềm Quản lý Thư viện điện tử và số ULIB

15/6/2017 2272 lượt xem
Hỗ trợ MARC21, MARC21 VN: Phần mềm sử dụng khung biên mục theo chuẩn MARC 21, MARC21VN.  

Phần mềm quản lý thiết bị chuyên nghiệp PM

15/6/2017 2053 lượt xem
Theo sự phát triển, vận hành của doanh nghiệp, cơ quan, thường phát sinh nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật dụng phục vụ công việc. Việc này chiếm một khoản kinh phí đáng kể trong vốn đầu tư. ... 

Phần mềm Quản lý hoạt động khoa học công nghệ SciSoft

15/6/2017 2470 lượt xem
Quản lý thông tin khoa học đầy đủ nhất bao gồm: Đề tài khoa học Hội thảo, tọa đàm khoa học Lý lịch khoa học  
12