Phần mềm thi trắc nghiệm FastTest

15/06/2017 9:39 SA
 1. Giới thiệu chung
Hiện nay rất nhiều trường ĐH,CĐ, THCN,THPT trong cả nước đang có nhu cầu rất cần thiết phải xây dựng các hệ thống quản lý học tập trực tuyến với phần mềm làm nền tảng giảng dạy và tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên. Nắm bắt được những nhu cầu thiết thực đó Công ty công nghệ Thiên an đã nghiên cứu và xây dựng một giải pháp phần mềm tổng thể về quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi FastTest3.0 cho các trường ĐH, CĐ, THCN và THPT.
 1. Tính năng kỹ thuật
 • Hệ thống được phát triển theo mô hình Client-Server dựa trên công nghệ .NET 2.0 của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.
  1. Tính năng nghiệp vụ
 • Phần mềm giải pháp tổng thể quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi FastTest 3.0 bao gồm các phân hệ:
  1. Phân hệ ngân hàng câu hỏi
  2. Phân hệ ngân hàng đề thi
  3. Phân hệ lập kế hoạch thi và quản lý thi.
  4. Phân hệ chấm thi và xử lý kết quả
  5. Phân hệ giám thị giám sát thi trực tuyến
  6. Phân hệ thí sinh thi trực tuyến
  7. Phân hệ quản trị hệ thống