SẢN PHẨM

Phần mềm Quản lý đào tạo Niên chế và Tín chỉ UniSoft

Giải pháp tổng thể cho mục tiêu tin học hóa quản lý hoạt động đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, và THCN

Xem thêm
Phần mềm quản lý nhân sự HRMSoft

Giải pháp quản lý cán bộ toàn diện bao gồm: Hồ sơ, lý lịch Quá trình hoạt động Đánh giá, xét duyệt Lương và phụ cấp

Xem thêm
Phần mềm Thư viện điện tử và số ULIB

Hỗ trợ MARC21, MARC21 VN: Phần mềm sử dụng khung biên mục theo chuẩn MARC 21, MARC21VN.

Xem thêm
Phần mềm quản lý khoa học SciSoft

Quản lý thông tin khoa học đầy đủ nhất bao gồm: Đề tài khoa học Hội thảo, tọa đàm khoa học Lý lịch khoa học

Xem thêm
Phần mềm quản lý thiết bị chuyên nghiệp PM

Theo sự phát triển, vận hành của doanh nghiệp, cơ quan, thường phát sinh nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật dụng phục vụ công việc. Việc này chiếm một khoản kinh phí đáng kể trong vốn đầu tư. ...

Xem thêm