Phần mềm Quản lý Thư viện điện tử và số ULIB

15/06/2017 3:25 SA
Giải pháp ULib hỗ trợ thư viện truyền thống và thư viện số


 

1.Tính năng nghiệp vụ:

 • Hỗ trợ MARC21, MARC21 VN: Phần mềm sử dụng khung biên mục theo chuẩn MARC 21, MARC21VN.
 • Cấu trúc bản ghi trao đổi theo ISO 2709: Phần mềm phải hỗ trợ khả năng nhập/xuất dữ liệu dưới dạng các biểu ghi có cấu trúc theo chuẩn ISO 2709.
 • Giao thức tra cứu liên thư viện Z39.50: Phần mềm phải hỗ trợ giao thức chuẩn Z39.50 từ phía Client, cho phép thư viện chia sẻ nguồn dữ liệu biên mục với các thư viện trong nước và trên thế giới
 • Hỗ trợ đồng thời nhiều khung phân loại: Phần mềm hỗ trợ các khung phân loại đang được sử dụng phổ biến trên phạm vi quốc tế và tại Việt nam. Các khung phân loại cần hỗ trợ gồm có: BBK, DDC, LC, UDC, Khung đề mục quốc gia.
 • Hỗ trợ subject heading và hệ thống từ khóa không kiểm soát.
 • Hỗ trợ các quy tắc biên mục và chuẩn hiển thị thông tin biên mục: Phần mềm tuân thủ các chuẩn ISBD, AACR-2, LC In-publication Catalog, TCVN 4743-89.
 • Trao đổi dữ liệu với các phần mềm hỗ trợ UNIMARC và MARC 21: Phần mềm có khả năng trao đổi dữ liệu biên mục hai chiều với các phần mềm hỗ trợ UNIMARC và MARC21.
 • Thích hợp với các thư viện có nhiều kho, nhiều điểm cho mượn: Phần mềm phải có khả năng thích hợp tại các thư viện có nhiều kho, điểm cho mượn trong khi duy trì một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất.

2. Các phân hệ chức năng chính:

 

PHÂN HỆ BIÊN MỤC

 • Biên mục mọi loại tài liệu theo MARC21.
 • Biên mục đa ngôn ngữ dựa trên Unicode TCVN6909 - 2001.
 • Hỗ trợ nhập liệu: kiểm tra trùng biểu ghi khi nhập nhan đề và hỗ trợ dùng lại biểu ghi đối với các tài liệu nhiều tập
 • Hỗ trợ in mã vạch/ in nhãn gáy theo tùy chỉnh từng thư viện
 • Hỗ trợ kiểm kê tài liệu
 • Hỗ trợ in danh sách tài liệu theo nhiều tiêu chí và xuất kết quả sang nhiều dạng file như word, pdf, excel….
 • Hỗ trợ quản lý hệ thống kho trong thư viện
 • Thống kê tài liệu biên mục theo thời gian, dạng tài liệu, ngôn ngữ… 

 

PHÂN HỆ BÁO TẠP CHÍ

 

 • Quản lý bổ sung xuất bản phẩm nhiều kỳ
 • Biên mục tổng thể và biên mục từng số
 • Hỗ trợ biên mục các bài báo theo từng số báo
 • Hỗ trợ thống kê số báo và các bài viết được nhập liệu theo thời gian, lịch phát hành 

 

PHÂN HỆ BẠN ĐỌC

 

 • Quản lý bạn đọc
 • Hỗ trợ import dữ liệu bạn đọc từ file excel hoặc từ phần mềm quản lý đào tạo của các trường
 • Tích hợp mã vạch tối đa trong hoạt động.
 • Hỗ trợ in thẻ bạn đọc
 

PHÂN HỆ MƯỢN TRẢ

 

 • Quản lý quá trình mượn trả, lưu thong tài liệu
 • Quản lý chính sách lưu thông theo từng nhóm bạn đọc
 • Tự động tính tiền quá hạn bạn đọc
 • Thống kê danh sách bạn đọc quá hạn, đang mượn và lịch sử mượn trả của bạn đọc
 • Thống kê số lươt bạn đọc vào thư viện

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU SỐ

 

 • Hỗ trợ quản lý các loại file dữ liệu số của thư viện
 • Quản lý theo cấu trúc cây thư mục
 • Biên mục theo chuẩn Marc 21 hoặc Dublin Core
 • Quản lý bộ sưu tập của tài liệu
 • Quản lý mức độ mật tài liệu và quyền khai thác tài liệu chỉ đọc hay download tài liệu theo từng nhóm quyền cụ thể

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 

 • Phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong phần mềm
 • Lưu lại nhật ký hệ thống của người dùng sử dụng
 • Quản lý các danh mục dùng chung trong hệ thống
 • Quản lý các thông báo cho bạn đọc trong phân hệ tra cứu

TRA CỨU -- OPAC

 

 • Hỗ trợ tra cứu theo phương pháp duyệt cây thư mục : tác giả, tiêu đề đề mục, từ khóa, năm xuất bản …
 • Hỗ trợ tìm kiếm chi tiết ấn phẩm theo nhiều tiêu chí : nhan đề, tác giả, từ khóa, tiêu đề đề mục…
 • Hỗ trợ tìm kiếm có dấu, không dấu và không phân biệt cách gõ dấu
 • Hỗ trợ hiển thị tài liệu theo nhiều hình thức như : đơn giản, ISBD, Marc 21
 • Cho phép bạn đọc đăng ký mượn tài liệu trực tiếp từ phân hệ OPAC
 • Tự động chuyển các file văn bản sang dạng flash file để chống sao chép
 • Sử dụng công nghệ Streaming đối với các dạng file video, audio để truyền tải phải nhanh chóng không chiếm đường truyền.