TUYỂN DỤNG

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường
- Thực hiện các công việc phối hợp, quan hệ với đối tác

Xem thêm
Nhân viên lập trình.

- Tham gia vào việc phát triển, duy trì, vận hành các sản phẩm của công ty
- Tham gia xây dựng các dự án cho khách hàng

Xem thêm
Nhân viên triển khai phần mềm

- Nghiên cứu yêu cầu của dự án, tìm hiểu và giới thiệu các tính năng của phần mềm.
- Cài đặt phầm mềm, triển khai đào tạo cho khách hàng sử dụng phần mềm.
- Thực hiện test sản phẩm, viết tài ...

Xem thêm