Phần mềm Quản lý văn bản điều hành

15/06/2017 9:50 SA

Các chức năng chính của phần mềm:

 1. Các chức năng quản lý văn bản đến

  • Cập nhật văn bản đến

  • Duyệt, phân xử lý văn bản

  • Theo dõi, xử lý văn bản

  • Tra cứu, tìm kiếm văn bản

 2. Các chức năng quản lý văn bản đi

  • Chuyển phát hành văn bản

  • Cấp số, gửi đi

  • Cấp quyền xem văn bản

  • Tra cứu, tìm kiếm văn bản

 3. Các chức năng quản lý HSCV

  • Mở hồ sơ công việc

  • Theo dõi, xử lý công việc liên quan

 4. Lập báo cáo, thống kê

  • Lập, in Sổ văn bản đến, văn bản đi

  • Báo cáo tình hình xử lý văn bản

  • Báo cáo hoạt động của chuyên viên, cán bộ

  • vv..

 5. Quản trị hệ thống

  1. Quản lý nhóm người dùng

  2. Quản lý người dùng

  3. Thiết đặt các tham số hệ thống

  4. Thiết đặt và theo dõi nhật ký hệ thống

  5. Sao lưu, phục hồi dữ liệu

 6. Quản trị các danh mục dữ liệu