Phần mềm Cổng thông tin điện tử tích hợp iPortal

15/06/2017 11:57 CH

 1. Giới thiệu chung
 • Cổng thông tin hay còn gọi là Portal, là một điểm truy cập với giao diện web, cho phép người dùng khai thác hiệu quả một khối lượng lớn tài nguyên thông tin và dịch vụ. Portal không đơn giản chỉ là một trang HTML chứa liên kết đến các tài nguyên, mà còn là nền tảng công nghệ cho phép tích hợp thông tin và các ứng dụng chạy trên web, đồng thời cung cấp khả năng tuỳ biến cho từng đối tượng sử dụng, cho phép khai thác thông tin hiệu quả, nhanh chóng và thân thiện nhất.

   

  Nhóm chức năng của phần mềm cổng lõi

 1. Cá nhân hóa và tùy biến
  • Thiết lập các thông tin khác nhau cho các đối tượng khác nhau như:
  • Người sử dụng có khả năng thay đổi màu sắc, giao diện nền, phông chữ hoặc chọn một mẫu hiển thị có sẵn. Việc tùy biến phụ thuộc hoàn toàn về phía người sử dụng
 2. Đăng nhập một lần, xác thực và phân quyền
  • Người sử dụng đăng nhập một lần sau đó truy cập sử dụng các dịch vụ trên cổng thông tin một cách thống nhất.
  • Áp dụng cơ chế phân quyền truy cập theo vai trò dựa trên quy trình công việc xuyên suốt trong hệ thống cổng lõi và tầng các dịch vụ ứng dụng
 3. Quản lý cổng thông tin và trang thông tin     
  • Quản trị cổng
  • Quản trị kênh thông tin
  • Quản trị các trang
  • Quản trị các module chức năng
  • Quản trị các mẫu giao diện
  • Quản trị các mẫu hiển thị nội dung
  • Quản trị ngôn ngữ
  • Quản trị các quy trình và luồng kiểm duyệt các nội dung thông tin
  • Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông tin
  • Thiết lập và quản trị các loại menu
 4. Quản lý cấu hình
  • Cho phép cài đặt/gỡ bỏ các khối chức năng trong khi hệ thống đang hoạt động;các mẫu giao diện;các loại ngôn ngữ;các kiểu hiển thị nội dung;quyền quản trị hệ thống linh hoạt
  • Cho phép định nghĩa các quy trình xử lý công việc và xuất bản thông tin
  • Mỗi module chức năng cho phép cài đặt trên nhiều trang
  • Hỗ trợ khả năng định nghĩa và phân quyền theo vai trò
  • Hỗ trợ khả năng tìm kiếm Việt/Anh theo chuẩn unicode TCVN 6909:2001 và tìm kiếm nâng cao
  • Có cơ chế quản lý bộ đệm (caching) để tăng tốc độ xử lý, nâng cao hiệu suất xử lý và giảm tải máy chủ ứng dụng
 5. Quản trị và biên tập nội dung (CMS)
  • Quản trị các nội dung thông tin theo các phân loại khác nhau (category) để phân loại thông tin và bài viết trên cổng, đồng thời cho phép định nghĩa một quy trình biên tập và xuất bản nội dung thông tin (CMS) để công bố thông tin trên cổng.
 6. Chức năng tìm kiếm thông tin
  • Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.
 7. Quản trị người sử dụng
  • Quản trị người sử dụng cho phép người sử dụng đăng ký tài khoản hoặc quản trị cấp tài khoản cho người sử dụng, lưu trữ các thông tin dưới dạng hồ sơ người sử dụng, cấp quyền sử dụng theo vai trò và báo cáo hoạt động của từng người sử dụng.
 8. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
  • Cung cấp công cụ cho người quản trị thực hiện sao lưu định kỳ, sao lưu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.
 9. Nhật ký theo dõi
  • Lưu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố.
 10. An toàn, bảo mật cổng thông tin
  • Thực hiện các cơ chế xác thực, cấp phép truy cập trên cổng thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ chế trao đổi thông tin, dữ liệu được mã hóa đảm bảo an toàn cho hệ thống cổng thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.
 11. Diễn đàn
  • Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa nhà trường và người dùng trên cổng thông tin
 12. Hỏi đáp trực tuyến
  • Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa nhà trường và người dùng tin
 13. Góp ý trực tuyến
  • Cung cấp dịch vụ gửi thư góp ý, phản ánh tới các cấp lãnh đạo của thư viện
  • Thăm dò ý kiến trực tuyến
  • Cung cấp dịch vụ thăm dò ý kiến của người dùng Cổng thông tin cũng như người dùng public về các vấn đề được nêu ra để lấy ý kiến
   1. Nhóm chức năng tích hợp dữ liệu với hệ thống khác

Tích hợp được nhiều kênh thông tin từ các nguồn khác nhau lên cổng thông tin sử dụng các cơ chế tương tác định chuẩn.

Thông qua chức năng tích hợp cung cấp các chức năng khác phục vụ hoạt động xây dựng cổng, tích hợp các thành phần thông tin trình bày trên các màn hình hiển thị thông tin, đồng thời quy định các khu vực thông tin sẽ hiển thị trên mẫu trang