Dịch vụ thanh toán trực tuyến và tin nhắn học đường

15/06/2017 9:12 SA

Thanh toán trực tuyến Banking Online

  • Dịch vụ thuận tiện nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi
  • Thanh toán học phí, các khoản thu của trường
  • Thanh toán trực tuyến qua internet, SMS nhanh chóng an toàn
  • Gạch nợ học phí sau khi thanh toán thành công
  • Giúp phòng tài chính giảm tải thu học phí trực tiếp và nhầm lẫn trong quá trình thu trực tiếp.
  • Giúp sinh viên, phụ huynh thanh toán học phí thuận lợi, nhanh chóng

 

Hệ thống Tin nhắn SMS

  • Dịch vụ thuận tiện nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi
  • Tra cứu các thông tin học tập, lịch học, lịch thi, tài chính …
  • Dịch vụ được tích hợp với phần mềm quản lý đào tạo Unisoft
  • Phụ huynh học sinh dễ ràng tra cứu thông tin của con em mình chỉ đơn giản nhắn tin qua điện thoại thông thường.