Thiên An liên tiếp trúng thầu gói Phần mềm quản lý đào tạo Unisoft tại 2 trường Đại học

15/06/2017 1:39 CH

Phần mềm Quản lý đào tạo Unisoft nhận được đánh giá cao của khách hàng về Giải pháp tổng thể cho mục tiêu  tin học hóa quản lý hoạt động đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, và THCN.

    Giải pháp giúp nhà Trường tạo lập một hệ thống thông tin tích hợp, phục vụ hiệu quả nhất mọi nhu cầu nhập liệu, hoạt động tác nghiệp, tra cứu, báo cáo, tổng hợp, thống kê của mọi đối tượng trong nhà trường từ ban giám hiệu nhà trường đến các phòng ban, khoa, bộ môn và đặc biệt là giáo viên và sinh viên

1. Gói thầu Mua phần mềm Quản lý đào tạo (Phần mềm Quản lý đào tạo theo Tín chỉ và Niên chế) tại Đại học Nội vụ Hà Nội với nội dung cung cấp của hợp đồng chuyển giao bao gồm:

Stt

Nội dung

ĐVT

SL

I

Phần mềm Quản lý đào tạo theo Tín chỉ và Niên chế

Bộ

01

1

Phân hệ Quản lý sinh viên

Bộ

01

2

Phân hệ Quản lý kết quả học tập;

Bộ

01

3

Phân hệ Lập kế hoạch và xây dựng thời khóa biểu

Bộ

01

4

Phân hệ Quản lý học phí, học bổng

Bộ

01

5

Phân hệ Đăng ký học trực tuyến

Bộ

01

6

Phân hệ Quản trị hệ thống

Bộ

01

II

Khảo sát quy trình, nghiệp vụ và hiệu chỉnh hệ thống

1

Khảo sát hệ thống

Gói

01

2

Thống nhất quy trình

Gói

01

3

Hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu

Gói

01

4

Cài đặt, chạy thử nghiệm và đưa vào dùng thực tế

Gói

01

5

Đào tạo chuyển giao công nghệ

Gói

01

 

2. Gói thầu Mua sắm bộ phần mềm quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, quản lý tài chính sinh viên, quản lý cán bộ tại Đại học Sân khấu & Điện Ảnh với nội dung cung cấp của hợp đồng chuyển giao bao gồm:

Stt

Nội dung

ĐVT

SL

I

Phần mềm Quản lý đào tạo theo Tín chỉ và Niên chế

Bộ

01

1

Phân hệ Quản lý sinh viên

Bộ

01

2

Phân hệ Quản lý kết quả học tập;

Bộ

01

3

Phân hệ Lập kế hoạch và xây dựng thời khóa biểu

Bộ

01

4

Phân hệ Quản lý học phí, học bổng

Bộ

01

5

Phân hệ Đăng ký học trực tuyến

Bộ

01

6

Phân hệ Quản trị hệ thống

Bộ

01

II

Phần mềm Quản lý cán bộ

Bộ

01

III

Khảo sát quy trình, nghiệp vụ và hiệu chỉnh hệ thống

1

Khảo sát hệ thống

Gói

01

2

Thống nhất quy trình

Gói

01

3

Hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu

Gói

01

4

Cài đặt, chạy thử nghiệm và đưa vào dùng thực tế

Gói

01

5

Đào tạo chuyển giao công nghệ

Gói

01