Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp lựa chọn phần mềm quản lý đào tạo UniSoft

15/06/2017 1:43 CH

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp là Trường đào tạo đặc thù, đào tạo sinh viên mỹ thuật công nghiệp nên thời gian sinh viên thực hành rất nhiều, có những lớp thực hành chỉ có 1 thày và 1 trò nên việc quản lý đào tạo rất phức tạp. Có rất nhiều đơn vị đã đến giới thiệu gải pháp phần mềm quản lý đào tạo cho trường. Thông qua hội đồng đánh giá lựa chọn sản phẩm phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng yêu cầu quản lý phức tạp của Trường. Hội đồng tuyển chọn đánh giá rất cao phần mềm quản lý đào tạo Unisoft của công ty Thiên An. Ngày 4/06/2013 Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp  và Công ty TNHH Công nghệ Thiên An đã chính thức ký kết hợp đồng chuyển giao phần mềm quản lý đào tạo UniSoft.

 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tiền thân là trường Quốc gia mỹ nghệ. Trong lịch sử 60 năm phát triển và trưởng thành trường đã trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi theo từng thời kỳ lịch sử.

Năm 1949, trường Quốc gia Mỹ nghệ được thành lập

Năm 1955, trường có tên là Trường Mỹ nghệ Việt Nam

Năm 1958, trường đổi tên là trường Trung cấp Mỹ nghệ

Năm 1962, thành lập trường Trung cấp Mỹ thuật Công nghiệp

Trong giai đoạn 15 năm (1949-1962) trường chủ yếu đào tạo các ngành nghề truyền thống: sơn mài, trang trí gốm, dệt thổ cẩm, mây tre đan, chạm khắc gỗ…góp phần chấn hưng thủ công truyền thống ở các vùng nghề, làng nghề, góp phần phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp.

Năm 1965, trường có tên là Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp

Năm 1984, theo Quyết định số 148/HĐBT Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp đổi tên thành trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.