Thiên An nhận giải thưởng Sao Khuê 2021 hạng mục chuyển đổi số Giải pháp quản trị Đại học tổng thể UniSoft ERP 2020

27/04/2021 12:42 CH
Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín và danh giá nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Chương trình bình chọn và công nhận các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức. Các sản phẩm, dịch vụ được trao giải thưởng Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

“Giải pháp quản trị đại học tổng thể Unisoft ERP 2020” của Công ty Công nghệ Thiên An đã được bình chọn là giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam thuộc Nhóm các nền tảng Chuyển đổi số và được công nhận đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021.


Năm 2021, thực hiện chiến lược “Make in Vietnam” của Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò “Xung kích chuyển đổi số” Unisoft ERP 2020 là giải pháp phần mềm tiên phong trong chuyển đổi số cho ngành Giáo dục. Với hệ thống quản trị nhà trường thông minh, học trực tuyến mọi lúc mọi nơi cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp... Hệ thống tích hợp đầy đủ các module quản lý toàn bộ quy trình nghiệp vụ của nhà trường với cơ sở dữ liệu tập trung tạo thành hệ thống thông tin đồng bộ vận hành thông suốt giúp nâng cao chất lượng quản lý của nhà trường.

Các sản phẩm, dịch vụ do Công ty Công nghệ Thiên An nỗ lực, tập trung nghiên cứu, phát triển trong suốt thời gian qua đã khẳng định được năng lực, khả năng ứng dụng những công nghệ mới của đội ngũ nhân viên Công ty Thiên An, mang đến thị trường Việt Nam những sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt nhất, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, tiên phong phát triển các hệ sinh thái số nhằm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh xứng với tinh thần "Sao Khuê – ngời sáng trí tuệ Việt Nam".