Cung cấp phần mềm quản lý đào tạo UniSoft Trường Đại học Hạ Long

25/06/2017 5:57 SA
Ngày 31/7/2015 Công ty TNHH Công nghệ Thiên An đã trúng Gói thầu số 06: “Mua sắm hệ thống phần mềm đào tạo” với nội dung cung cấp đào tạo và chuyển giao công nghệ trong thời gian 60 ngày.

Phạm vi cung cấp phần mềm quản lý đào tạo UniSoft bao gồm:

Stt

Nội dung

ĐVT

SL

I

Phần mềm Quản lý đào tạo theo Tín chỉ và Niên chế

Bộ

01

1

Phân hệ Quản lý sinh viên

Bộ

01

2

Phân hệ Quản lý kết quả học tập;

Bộ

01

3

Phân hệ Lập kế hoạch và xây dựng thời khóa biểu

Bộ

01

4

Phân hệ Quản lý học phí, học bổng

Bộ

01

5

Phân hệ Đăng ký học trực tuyến

Bộ

01

6

Phân hệ Thanh toán giảng dạy Bộ 01

7

Phân hệ Quản trị hệ thống

Bộ

01

II

Khảo sát quy trình, nghiệp vụ và hiệu chỉnh hệ thống

1

Khảo sát hệ thống

Gói

01

2

Thống nhất quy trình

Gói

01

3

Hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu

Gói

01

4

Cài đặt, chạy thử nghiệm và đưa vào dùng thực tế

Gói

01

5

Đào tạo chuyển giao công nghệ

Gói

01Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lự trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn; là trung   tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.